Blog

2019

1.

Balans


Balans kan naar verschillende dingen wijzen, maar in dit geval gaat het over de balans in je dag, week, maand. Waar veel mensen met aanhoudende pijn mee te maken hebben, is dat er goede dagen zijn en ook hele slechte dagen. Dagen waarop je juist meer doet omdat je een beter dag hebt en dan dagen waarop je weinig tot niets doet vanwege de pijn. Zeker op de lang termijn levert dit geen verbetering in je situatie. Je merkt dat je steeds minder kan.


De kunst is dus een balans vinden in je activiteiten op een dag, maar ook verdeeld door de week of maand. Je wilt die diepe dalen voorkomen omdat ze je eerder slechter maken dan beter. Dit is niet gemakkelijk, maar kan wel. Het vraagt vooral ook een stuk bewustwording en durven uitproberen.


Wat valt er dan uit te proberen? Nou, wat de meeste mensen met aanhoudende pijn doen wanneer ze een betere dag hebben, is gelijk meer dingen doen dan hun belastbaarheid op dat moment eigenlijk toe staat. Doordat je je dan overbelast, volgt er meestal die slechtere dag. En dan doe je weer weinig tot niets. Dus wat je kunt gaan uitproberen, is op een betere dag niet meer te doen dan je eigenlijk aan kan.


Dat betekent dus dat je een idee moet hebben van wat je wél aankunt op een dag. Het helpt om, tijdelijk, een dagboekje bij te houden. Hierin geef je aan hoeveel activiteiten je op een dag hebt gedaan. Je zou dit kunnen indelen in lichtere en zwaardere activiteiten, maar maak het ook niet veel ingewikkelder dan dat. Ook schrijf je op hoe lang je dan die activiteit achtereen hebt gedaan.


Hoewel het wisselend kan zijn wat je op een dag aankunt, soms heb je ook een mindere dag omdat je vervelend nieuws hebt gehoord of wat grieperig bent, komt er vaak wel een gemiddelde uit. Dat is je uitgangspunt en je start eigenlijk op ca. 80% daarvan. Op het moment dat je merkt dat je niet meer van die diepe dalen hebt, kun je langzaam wat gaan opbouwen!

2.

Graded Activity


Dit is een veel gehoorde term in met name de revalidatie: Graded Activity. Maar wat is het nu eigenlijk? De term Graded Activity betekent een geleidelijke, trapsgewijze opbouw van activiteiten. Maar dit is niet het hele verhaal van Graded Activity in de revalidatie.


Door pijn gebeurt het vaak dat je steeds minder gaat doen, begrijpelijkerwijs. Het steeds minder doen maakt echter dat je zwakker wordt en een slechtere conditie krijgt. Juist daardoor kun je steeds eerder pijn krijgen. Je systeem wordt eigenlijk gevoeliger, waardoor je steeds sneller pijn kan ervaren, doordat je minder belastbaar bent. En zo is het cirkeltje compleet.


Graded Activity steekt juist hier op in. Je gaat eerst je basis bepalen en van daaruit ga je op een veilige, geleidelijke, trapsgewijze manier weer opbouwen. Tijdens dat opbouwen zullen er momenten zijn waarop je pijn gaat ervaren. Nu gaat het opbouwen niet werken wanneer je daarnaar luistert en stopt. De bedoeling is dus ook dat je het vooraf opgestelde schema blijft volgen, ondanks de pijn. Let wel, er is een veilige opbouw bepaald! De opbouw is dusdanig dat je jezelf niet kun beschadigen.


Jouw behandelaren zullen ook niet echt op de pijn die je ervaart ingaan. Dit werkt namelijk de methode van Graded Activity tegen. Het is absoluut niet zo dat je behandelaren het maar negeren of gezeur vinden. Het is juist de beste manier om jou te helpen! Dat is vaak in het begin ook even wennen.


Wanneer je begint met Graded Activity wordt dus eerst jou basis of startniveau bepaald van de oefeningen en/of activiteit die voor jou van belang zijn. In deze fase bepaal je zelf tot hoe ver je kunt gaan en wanneer je dus stopt. Dit gebeurt per oefeningen en/of activiteit en wordt tussen de drie en vijf maal herhaald. Daarover wordt per oefening en/of activiteit een gemiddelde berekend en samen met jou het startniveau vastgesteld. Een richtlijn hiervoor is 80% van het gemiddelde. Vervolgens kijk je ook samen naar hoe je dan het beste kan opbouwen.


Eigenlijk alle oefeningen en heel veel activiteiten zijn met Graded Activity op te bouwen op een veilige manier. Je kunt op verschillende manieren opbouwen. Meer sets en herhalingen, langer, zwaarder, etc. Helemaal afhankelijk van de oefeningen of activiteit en het doel dat je wilt nastreven.