fbpx

Quiz antwoorden en uitleg

Klik op de onderstaande vragen om de het juiste antwoord met de uitleg te lezen.

1. Tom heeft pijn en besluit een ibuprofen te nemen. Saar heeft ook pijn, maar twijfelt erg of ze wel pijnstillers moet gebruiken. Haar man maakt zich zorgen en stopt ibuprofen in haar drinken.

a. Tom zal waarschijnlijk meer pijnvermindering ervaren dan Saar

b. Saar zal waarschijnlijk meer pijnvermindering ervaren dan Tom

c. Tom en Saar ervaren ongeveer evenveel pijnvermindering

Juiste antwoord is: a. Uit onderzoek blijkt dat de werking van een medicijn meer is dan alleen het stofje dat erin zit. Het ‘ritueel’ van toedienen of innemen blijkt een rol te spelen in hoe goed een medicijn gaat werken.

2. Laura heeft pijn in haar rug. Ze heeft versterkende oefeningen gekregen van haar therapeut. Ze doet de oefeningen nu ca. 2-3 weken en merkt dat ze minder pijn heeft. Je kunt aannemen dat haar rug minder pijn doet omdat haar rug nu sterker is.

a. Waar

b. Niet waar

Juiste antwoord is: b. De rug van Laura kan in zo’n korte tijd niet sterker zijn geworden, dat kost veel meer tijd. Maar door de oefeningen gaan andere processen een belangrijke rol spelen waardoor zij wel degelijk minder pijn kan gaan ervaren.

3. De oprechte zorg en bezorgdheid van een geliefde is altijd behulpzaam bij het herstellen van chronische pijn.

a. Waar

b. Niet-waar

Juiste antwoord is: b. Hoewel het belangrijk is dat je geliefde jouw pijn niet negeert, blijkt uit onderzoek dat het uiten van oprechte zorg en bezorgdheid eerder een negatief effect heeft dan een positief effect.

4. We hebben speciale pijnsensoren in ons lichaam zitten die de pijnprikkels verzenden naar het brein.

a. Waar

b. Niet-waar

Juiste antwoord is: b. Pijn sensoren en pijnprikkels bestaan niet. Hoewel dit door zorgverleners vaak nog als termen worden gebruikt, klopt het niet. Denk bijvoorbeeld aan dorst. Je ontvangt geen dorstprikkel in de dorst sensor. Je lichaam en brein registreren bijvoorbeeld een vochttekort in speciale sensoren en geven jou de ervaring dorst, zodat je gaat drinken. Dorst is dus een gevolg, en dat geldt ook voor pijn.

5. Is het mogelijk pijn te hebben, zonder dit te ervaren

a. Ja

b. Nee

Juiste antwoord is: b. Bewustzijn is nodig om te ervaren, dus ook om pijn te ervaren.

6. Welke van de onderstaande zinnen klopt?

a. Je kunt schade hebben zonder pijn

b. Je kunt pijn hebben zonder schade

c. Je kunt geen pijn hebben zonder schade

d. Je kunt geen schade hebben zonder pijn

e. A en b zijn juist

f. C en d zijn juist

Juiste antwoord is e. Uit een veelvoud aan onderzoek en verhalen (al dan niet door de wetenschap vastgelegd) blijkt dat pijn en schade geen directe onderlinge relatie hebben. De hoeveelheid pijn of het ontbreken daarvan zegt niets over of en hoeveel schade iemand heeft.

7. Wat zijn veel voorkomende misverstanden bij de behandeling van pijn?

a. Wanneer er geen duidelijke fysieke oorzaak is, is pijn psychisch

b. Pijnstillers kennen vaak veel bijwerkingen en zijn altijd verslavend

c. Afwijkingen te zien op scans en röntgenfoto’s zijn vrijwel altijd de oorzaak van pijn

d. A, b en c zijn misverstanden

Juiste antwoord is: d. Pijn is nooit zuiver fysiek of zuiver psychisch. Het is altijd een combinatie van deze twee. Ook als er geen fysieke oorzaak wordt gevonden is pijn 100% echt!

Door de opiaten crisis in Amerika ijken we een beetje naar de verkeerde kant door te slaan en worden opiaten in de ban gedaan. Hoewel ze inderdaad niet voor iedereen geschikt zijn en er verslaving kan optreden, zijn er ook nog vele mensen die zonder verslavingsproblemen baat hebben bij een pijnstiller zoals morfine. Zeker bij de opiaten is het belangrijk dat het goed gemonitord wordt door een arts om eventuele problemen met bijvoorbeeld gewenning tijding te signaleren.

Zoals al eerder in deze quiz naar voren kwam is er geen directe relatie tussen eventuele schade en pijn. Dit geldt ook voor veranderingen zichtbaar op scans en foto’s. Er zijn veel mensen met veranderingen zonder dat ze daar last van hebben. De meeste van deze veranderingen zijn normaal net als de rimpels die je over de jaren krijgt.

8. Bij hoeveel procent van de dertigers zonder rugklachten, kunnen al afwijkingen op scan en röntgenfoto’s worden gevonden in de vorm van bijvoorbeeld slijtage van de 1) tussenwervelschijf en 2) een hernia?

a. 1) 17% en 2) 12%

b. 1) 31% en 2) 19%

c. 1) 38% en 2) 23%

d. 1) 52% en 2) 40%

Juiste antwoord is d: Uit een grootschalig onderzoek bleek dat al bij 52% van de dertigers slijtage te zien waren aan een tussenwervelschijf zonder dat ze hier last van hadden. Dit percentage neemt met de leeftijd toe tot 96% bij 80-jarigen. Een hernia werd dus al bij 40% gezien toenemend naar 84% bij 80-jarigen. Uit een ander onderzoek bleek dat, ondanks dat de afwijkingen die wij vinden in ruggen met de leeftijd toenemen, het aantal mensen met rugklachten met het ouder worden juist afnemen.

9. Kunnen geuren invloed hebben op je pijn?

a. Ja

b. Nee

Het juist antwoord is a: Ja, dat kan! Feitelijk kan alles wat via de zintuigen binnenkomt invloed hebben op pijn. We weten bijvoorbeeld dat bij een vieze geur je reflexen ter bescherming versterken. Ook zijn er mensen die van bepaalde geuren hoofdpijn kunnen krijgen.

10. Wanneer je pijn hebt in bijvoorbeeld je voet, dan kun je door een vergrootglas naar je voet kijken en de pijn verminderen.

a. Waar

b. Niet waar

Het juiste antwoord is b: Niet waar, het tegenovergestelde gebeurt! Door via een vergrootglas naar je voet te kijken, kan de pijn juist toenemen. Bij het verkleinen van je voet (omgekeerd door een verrekijker kijken) kun je wel je pijn verminderen.

11. Is het resultaat uit het volgende onderzoek waar of niet waar. Een aantal wetenschappers gaven muizen een aantal keer suikerwater met een virus, waardoor de muizen telkens ziek werden na het drinken ervan. Toen de wetenschappers daarna alleen het suikerwater gaven werden de muizen vervolgens toch ook ziek.

a. Waar

b. Niet waar

Het juiste antwoord is a: Waar! De meeste van je systemen in je lichaam lijken een leervermogen te hebben, zo ook het immuun systeem. Deze had geleerd dat een reactie nodig was bij suikerwater. Zelf heb je dit vast ook we eens ervaren. Ben je wel eens ziek geworden van bepaald eten? Wat de meeste mensen vervolgens aangeven is dat ze al misselijk kunnen worden bij het idee of de geur van dat eten. In de positieve zin kan het ook! Bij het ruiken, zien of denken aan bepaald (lekker!) eten je al wat extra speeksel gaat produceren. Niet voor niets bestaat de uitdrukking: ‘het water loopt me in de mond’.

12. Twee groepen mensen hebben rugklachten, één groep krijgt een MRI en één groep niet. Na twee jaar…:

a. Is de groep die de scan heeft gehad gemiddeld beter qua pijn en functioneren

b. Is de groep die geen scan heeft gehad gemiddeld beter qua pijn en functioneren

c. Is er geen verschil tussen de groepen qua pijn en functioneren

Het juiste antwoord is b: Bizar maar waar: mensen met rugklachten die een scan hebben gehad zijn twee jaar later gemiddeld minder goed qua pijn en functioneren dan mensen met rugklachten zonder scan. Zoals bij een eerdere vraag al bleek, worden er vaak afwijkingen gevonden zonder dat deze dus relevant zijn voor de klachten. Echter lijkt dit toch een negatief effect te hebben. Mogelijk gaan mensen bijvoorbeeld anders bewegen waardoor klachten in stand gehouden kunnen worden. Dit is waarschijnlijk slechts een van de verklaringen.