fbpx

Afbouwen opiaten

Je kunt meestal niet zo maar stoppen met een opiaat. Je moet dit geleidelijk afbouwen. Bij een lage dosering, kort gebruik en zeker bij zwakkere opiaten lukt dit vaak prima zelf, maar overleg altijd met je (huis)arts.

Wanneer je al langer (weken of meer) in een hogere dosering en een wat sterkere opiaat gebruikt, kan begeleiding nodig zijn. In deze blog beschrijf ik een aantal punten waaraan een afbouw in mijn opinie moet voldoen, deze worden belangrijker naarmate de opiaten langer en in steeds hogere doseringen gebruikt worden. Meestal werkt een opiaat dan eigenlijk niet voor je, wanneer blijkt dat je alsmaar moet ophogen of over moet stappen naar een zwaardere opiaat.

Ik doel hier met name op opiaat gebruik bij houding- en beweging gerelateerde klachten, veelal met een onduidelijke oorzaak. Ik heb het hier uitdrukkelijk niet over kanker-gerelateerde pijn.

Neem bij de afbouw van opiaten de volgende punten in acht:

  • Afbouw van opiaten is bij voorkeur niet op zichzelf staand, maar onderdeel van een compleet en persoonlijk plan. Hierbij ligt de focus op zelfregulatie. Vaardigheden die je worden aangeleerd dienen met grote regelmaat (dagelijks) te worden gebruikt.
  • Het initiatief ligt bij jou en er hoort geen sprake te zijn van een opgelegde afbouw (uitzonderingen daar gelaten). Jij hebt zo veel mogelijk controle over de afbouw. Essentieel is wel dat er een goede vertrouwens relatie is tussen jou en diegene die jou begeleidt.
  • Doel is dat de dosering verminderd, het hoeft niet naar nul, dat mag wel. Een halvering kan al een heel mooi resultaat zijn. Je klachten blijven daarbij stabiel of verbeteren. Bepaal niet van te voren een vaststaand doel.
  • Afbouw dient zeer geleidelijk te gebeuren, zeker in het begin om vertrouwen te krijgen in jezelf en de arts die jou begeleidt. Dit kan bijvoorbeeld een afbouw zijn van 5% in 4 weken om mee te beginnen. Afbouw is niet eenrichting, wanneer nodig is ophogen een optie. Neem de tijd om de laagst mogelijke dosis te bereiken, denk hierbij al gauw aan een jaar. Het kan tussendoor wenselijk zijn om de afbouw even te pauzeren, verder te vertragen of, zoals als eerder aangegeven, te verhogen.
  • Het is belangrijk dat je goed wordt gemonitord door je begeleidende arts. Essentieel is dat je ook al je angsten en zorgen kunt bespreken. Je hebt recht op voldoende gedegen en eerlijke educatie, geruststelling en begeleiding in dit traject.
  • Zorg dat de opties voor het overstappen naar een andere opiaat om de afbouw te vergemakkelijken wordt besproken. Zorg ook dat je weet wat je mogelijkheden zijn bij toename van de pijn of andere klachten of klachten gerelateerd aan ontwenningsverschijnselen.

Afbouwen van opiaten vraagt moed, doorzettingsvermogen en iemand die naar je luistert en je kan begeleiden.

Heb je vragen na aanleiding van bovenstaande? Mail gerust!

Ken je iemand die je misschien kunt helpen met bovenstaande informatie? Stuur het bericht door!