fbpx

Graded Activity

Dit is een veel gehoorde term in met name de revalidatie: Graded Activity. Maar wat is het nu eigenlijk? De term Graded Activity betekent een geleidelijke, trapsgewijze opbouw van activiteiten. Maar dit is niet het hele verhaal van Graded Activity in de revalidatie.

Door pijn gebeurt het vaak dat je steeds minder gaat doen, begrijpelijkerwijs. Het steeds minder doen maakt echter dat je zwakker wordt en een slechtere conditie krijgt. Juist daardoor kun je steeds eerder pijn krijgen. Je systeem wordt eigenlijk gevoeliger, waardoor je steeds sneller pijn kan ervaren, doordat je minder belastbaar bent. En zo is het cirkeltje compleet.

Graded Activity steekt juist hier op in. Je gaat eerst je basis bepalen en van daaruit ga je op een veilige, geleidelijke, trapsgewijze manier weer opbouwen. Tijdens dat opbouwen zullen er momenten zijn waarop je pijn gaat ervaren. Nu gaat het opbouwen niet werken wanneer je daarnaar luistert en stopt. De bedoeling is dus ook dat je het vooraf opgestelde schema blijft volgen, ondanks de pijn. Let wel, er is een veilige opbouw bepaald! De opbouw is dusdanig dat je jezelf niet kun beschadigen.

Jouw behandelaren zullen ook niet echt op de pijn die je ervaart ingaan. Dit werkt namelijk de methode van Graded Activity tegen. Het is absoluut niet zo dat je behandelaren het maar negeren of gezeur vinden. Het is juist de beste manier om jou te helpen! Dat is vaak in het begin ook even wennen.

Wanneer je begint met Graded Activity wordt dus eerst jou basis of startniveau bepaald van de oefeningen en/of activiteit die voor jou van belang zijn. In deze fase bepaal je zelf tot hoe ver je kunt gaan en wanneer je dus stopt. Dit gebeurt per oefeningen en/of activiteit en wordt tussen de drie en vijf maal herhaald. Daarover wordt per oefening en/of activiteit een gemiddelde berekend en samen met jou het startniveau vastgesteld. Een richtlijn hiervoor is 80% van het gemiddelde. Vervolgens kijk je ook samen naar hoe je dan het beste kan opbouwen.

Eigenlijk alle oefeningen en heel veel activiteiten zijn met Graded Activity op te bouwen op een veilige manier. Je kunt op verschillende manieren opbouwen. Meer sets en herhalingen, langer, zwaarder, etc. Helemaal afhankelijk van de oefeningen of activiteit en het doel dat je wilt nastreven.