fbpx

Innerlijke criticus

innerlijke criticus

We realiseren ons vaak niet hoe streng of hard we zijn voor onszelf, totdat we het eens opschrijven. Het doel van deze oefening is om je innerlijke criticus te leren kennen en dan daar leren met compassie mee om te gaan zoals je bij een goede vriend dof vriendin zou doen.

Om te beginnen schrijf je een voorbeeld op van een periode of moment in je leven waarin je jezelf niet goed voelde. Beschrijf hoe jouw innerlijke criticus tegen jou ‘sprak’ op dat moment. Wat had de innerlijke criticus te zeggen over je eigenwaarde? Over beslissingen die je hebt genomen? Welke woorden kwamen naar voren toen je de situatie analyseerde? Schrijf van dit alles zoveel mogelijk op van wat je je kan herinneren.

Vervolgens ga je een voorbeeld beschrijven van een moment dat je een goede vriend of vriendin ondersteunde toen hij of zij zich niet goed voelde over zichzelf. Wat zij je tegen hem of haar? Welke woorden gebruikte je wanneer ze hun eigenwaarde of beslissingen betwijfelde? Schrijf ook nu zoeel op als je je kunt herinneren.

Vergelijk nu hetgeen je het eerst hebt geschreven met wat je zonet schreef. Beschrijf de verschillen. Wat valt je op? Waarom zijn de reacties verschillend? Is dat zoals het zou moeten zijn?

Ga tot slot weer terug naar het stuk dat je als eerste schreef, maar stel je nu voor dat je jezelf hetzelfde behandelt als hoe je je vriend of vriendin behandelde. Herschrijf nu die dialoog. Wat zou je nu tegen jezelf zeggen?

Het kan zijn dat deze oefening je wat overweldigt, overweeg dan om professionele hulp te zoeken.