fbpx

Zelf-affirmatie

Affirmatie betekent bekrachtiging of versterken. Een zelf affirmatie is dus een bekrachtiging of versterking van iets (bijvoorbeeld een overtuiging) richting jezelf. Iedereen gebruikt affirmaties, vaak onbewust en dan ook vaak negatief:

“Ik kan dit niet”

“Ik ben zwak”

“Ik ben niet goed genoeg”

Dit zijn affirmaties waar je niets aan hebt, ze helpen je niet. Eerder het tegenovergestelde, want je gaat erin geloven dat je iets niet kan, zwak bent of niet goed genoeg.

Waarom ze dan geen positieve draai geven? En dat wordt eigenlijk bedoeld met zelf-affirmaties, positieve dingen die je tegen jezelf herhaalt, zodat je er van overtuigd raakt en het je in positieve zin beïnvloed:

“Ik ben het waard”

“Ik kan dit”

“Ik ben sterk”

Positieve zelf-affirmaties kun je gebruiken om je zelfvertrouwen te vergroten, jezelf te motiveren, als een meditatieve mantra, om je emoties positief te beïnvloeden, ter ondersteuning van je persoonlijke ontwikkeling, etc. Het is geen wondermiddel, maar kan wel degelijk een hele ondersteuning zijn. Ze vragen echter wel dagelijkse herhaling en werken mijns inziens het best wanneer je ze kan geloven. Hier onder volgen tips voor het maken en toepassen van zelf-affirmaties.

 • Positief formuleren

Misschien wel de belangrijkste tip: formuleer je affirmatie positief. De woorden ‘geen’, ‘niet’ of ‘zonder’ mag er 😉 niet in voorkomen.

 • De tegenwoordige tijd

Schrijf je affirmatie in de huidige tijd, alsof het er al is, niet in de toekomst dat het misschien ooit komt. Schrijf het op alsof het al zo is.

 • Gedrag en emotie

Gebruik in je beschrijving woorden die aangeven hoe je je gedraagt en/of hoe je je voelt.

 • Concreet

Gebruik concrete bewoordingen om je affirmatie te formuleren.

 • Ik-vorm

Schrijf je affirmatie in de ik-vorm, het gaat tenslotte om jou! Dat kan soms best lastig zijn en vreemd voelen in het begin, maar werkt uiteindelijk het beste.

 • Kort

Maak er geen bloemlezing van, schrap alle overbodige woorden. Houdt het kort. Je kunt meerdere affirmaties maken, je hoeft ze niet allemaal in 1 zin te stoppen.

 • Realistisch

Formuleer een realistische affirmatie. Veel is mogelijk als je je richt op hoe je je wilt gedragen of hoe je je wilt voelen! Maar mogelijk is wat je uiteindelijk wilt voor nu een stap te ver, maak het dan, voor nu, iets kleiner, laag drempeliger. Zodat je er ook echt in kunt geloven. Blijf bij je waarden.

 • Hardop uitspreken

Hardop uitspreken werkt het beste. Het voelt gek in het begin, maar dat went wel. Je zult merken dat je affirmatie veel beter en sterker overkomt bij jezelf wanneer je ze hardop uitspreekt.

 • Gevoel

Gebruik overtuiging, compassie en liefde bij het uitspreken van je affirmatie. Het moet geen gedachteloos oplezen of herhalen worden, dan treft het geen doel. Je wilt je emotionele brein erbij betrekken zodat er ook wat gebeurt. Daarom werken die negatieve affirmaties, want daar zit zat emotie bij.

 • Regelmaat

Spreek je affirmatie minimaal dagelijks uit, bijvoorbeeld bij het opstaan of vlak voordat je naar bed gaat. Herhaal je affirmatie een aantal keer achter elkaar. “Repetition is the mother of skill”.

 • Tegenkomen

Het kan helpen wanneer je je affirmatie regelmatig tegenkomt. Bijvoorbeeld aan je koelkast of spiegel, maar kan ook als screensaver je je computer of telefoon of gebruik het als wachtwoord.

Voorbeelden:

Kort:

“Ik ben het waard”

“Ik accepteer mijzelf”

“Ik ben een doorzetter”

“Ik ben geduldig en tolerant”

“Ik ben dankbaar”

Langer

“Ik zie elke ervaring en mogelijkheid als een kans om te leren en te groeien”

“Ik draag wijsheid met mij mee en kan er uit putten”

“Ik zie het goede in mijn medemens en sta voor een ander klaar”

“Ik ga met liefde, wijsheid en gemak om met mijn ervaringen”

Formuleer vooral je eigen affirmatie, je kunt je uiteraard wel laten inspireren!