fbpx

Les 7 Ademfocus

Je adem is er altijd, op ieder moment. Vaak zijn we ons niet bewust van onze adem. Je gaat met deze oefening leren heel bewust aandacht te geven aan je adem, aan het in- en uitademen. Je gaat leren je adem te gebruiken als anker in het leven, om zo meer rust en evenwicht te vinden in het denken en je alledaagse bezigheden. Je adem is altijd bij je in het hier en nu en altijd beschikbaar als anker op elk moment van de dag. Door je aandacht te leren focussen op iets dat altijd aanwezig in het hier en nu, kan dit een bondgenoot worden in moeilijke tijden. Wanneer je de oefening onder de knie hebt, kun je dit altijd en overal toepassen. Op alle momenten (moeilijke en mooie) van je leven en het kan dienen als rustpunt in de drukte van alledag.

Als je over je denken oordeelt, zul je nog meer gaan denken. Een oordeel is immers zelf een gedachte.


Je adem is van jou, onderdeel van wie jij bent. Je hebt je eigen manier van ademhalen en dat hoef je niet te veranderen. Het doel van de oefening is niet je adem te controleren of er over te oordelen. Het gaat om waarnemen, in het hier en nu en jouw manier van ademhalen respecteren. Een niet-oordelende aandacht geeft rust en biedt de kans om vanuit een nieuw perspectief te kijken.

Insert Audio

Afdwalen en terugkeren is een onderdeel van de oefening. Het hoort erbij. Wees dus vriendelijk maar wel beslist. Telkens keer je terug naar wat je intentie is: het volgen van je adem. Het kan helpen, om los te komen van de afdwalingen, om het te benoemen: ‘geluid’, ‘gedachte’, ‘gevoel’. Je kunt doorgaan met benoemen zolang iets duidelijk aanwezig is en aandacht blijft vragen.

Variaties met de ademfocus

  • Volg niet alleen de adembeweging bij de buik, maar ook bij de borst en flanken.
  • Let eens op de luchtstroom in en uit je neus. Volg de luchtstroom helemaal naar je longen en weer terug. Merk ook op dat de lucht die je uitademt net wat warmer is dan de lucht die je inademt.
  • Probeer je uitademing twee maal zo lang te maken als je inademing. Het mooiste is als dit lukt met 3 seconden inademen en 6 seconden uitademen. Tel voor jezelf “eenentwintig, tweeëntwintig, drieëntwintig” voor de inademing en verder tellend voor de uitademing. Zo heb je ongeveer de secondes te pakken.
  • Ervaar het verschil tussen zittend, staand en liggend deze oefening te doen.